Contact Us
Latest News 3 min read

Mauve to host new Welsh business and culture event at Wales Week London in 2023

Connecting Welsh Business with the World

Published on

Mauve Group is proud to announce we will be hosting an event as part of the 7th annual Wales Week London showcase to celebrate Welsh business, leadership, and culture.

As part of the celebrations, the event will see the launch of Mauve Cymru Ltd, a new global expansion company dedicated to bringing opportunity to Wales at home and abroad.

On Thursday 2nd March, join event hosts Mauve Group and our special guest performers- the first Welsh woman to summit Everest, adventurer Tori James, and prize-winning harpist Mared Emyr – for a night of Welsh food and drink inspirational speeches, music, and networking as we celebrate Welsh opportunities on a global stage.

Attendees will learn how to overcome boundaries for personal and professional growth, have the opportunity to develop Welsh and London-based connections and together celebrate Welsh business and culture.

To secure your tickets and find out more about the event, click here.

Want more information about how Mauve Group can help your business expand globally?

Keep up to date ahead of the launch of Mauve Cymru, follow us across our social platforms: LinkedIn, Instagram, YouTube, and Twitter.

Mae Grŵp Mauve yn cyflwyno “Dringo Uchelfannau Newydd: Dathliad o Ddiwylliant Cymreig a Busnes Byd-eang” yn Wythnos Cymru Llundain 2023.

Mae Mauve Group yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad fel rhan o 7fed arddangosfa flynyddol Wythnos Cymru Llundain i ddathlu busnes, arweinyddiaeth a diwylliant Cymreig.

Fel rhan o’r dathliadau, bydd y digwyddiad yn gweld lansiad Mauve Cymru Ltd, cwmni newydd i gefnogi busnesau i ehangu yn fyd-eang sy’n ymroddedig i ddod â chyfleoedd i Gymru gartref a thramor.

Ar ddydd Iau 2il o  Fawrth, ymunwch â’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal gan Mauve Group i wrando ar berfformiadau ein siaradwr gwadd arbennig – yr anturiaethwraig Tori James, y Gymraes gyntaf i ddringo i gopa Everest a hefyd y delynores pen i gamp, Mared Emyr – am noson o rwydweithio, areithiau ysbrydoledig, bwyd a diod Cymreig a cherddoriaeth o Gymru wrth i ni ddathlu cyfleoedd Cymreig ar lwyfan byd-eang.

Gallwch wrando a dysgu sut i oresgyn ffiniau ar gyfer twf personol a phroffesiynol, cael y cyfle i ddatblygu cysylltiadau o Gymru a Llundain a gyda’n gilydd ddathlu busnes a diwylliant Cymreig.

I sicrhau eich tocynnau a darganfod mwy am y digwyddiad, cliciwch yma.

Eisiau mwy o wybodaeth am sut y gall Mauve Group helpu’ch busnes i ehangu’n fyd-eang?

Yna cadwch i fyny hefo’r wybodaeth diweddaraf cyn lansiad Mauve Cymru trwy ein dilyn ar draws ein llwyfannau cymdeithasol: LinkedIn, Instagram, YouTube, a Twitter.