Contact Us
Latest News 3 min read

Mauve hosts a celebration of Welsh culture and global business during the 7th annual Wales Week London

Attendees enjoyed a special event to celebrate connecting Welsh business with the world.

Published on

Yesterday evening in a 13th century chapel in central London, Mauve Group hosted a special Wales Week event – Scaling New Heights:  A Celebration of Welsh Culture and Global Business.

Attendees listened to an inspirational keynote speech from Tori James- the first Welsh woman to summit Everest as she shared her story of resilience and ambition.

Live music performances from BGT semi-finalist and recent “Performer of the Year” winner on BBC Radio Cymru Mared Williams and prize-winning harpist Mared Emyr kept everyone entertained throughout the night, while attendees enjoyed Welsh canapes, provided by Cardiff’s Tidy Kitchen, including cheese from Abergavenny and traditional favourite Bara Brith.

The evening marked the unveiling of Mauve’s new company, Mauve Cymru, and brought together members of the London Welsh community to develop connections and celebrate Welsh opportunities on the global stage.

The launch of Mauve Cymru will support businesses of any size wanting to take their products or services to international markets and equally help organisations wanting to lay foundations for business in Wales.

Keep up to date with Mauve Cymru by following us across our social platforms: LinkedIn, Instagram, YouTube, and Twitter.

If you’re a Welsh business and want support expanding overseas or growing your business globally, get in touch here.

 

Neithiwr mewn capel o’r 13eg ganrif yng nghanol Llundain, cynhaliodd Mauve Group ddigwyddiad arbennig ar gyfer Wythnos Cymru Dringo Uchelfannau Newydd: Dathliad o Ddiwylliant Cymreig a Busnes Byd-eang.

Bu’r mynychwyr yn gwrando ar araith ysbrydoledig gan Tori James- y ferch gyntaf o Gymru i ddringo Everest wrth iddi rannu ei stori o wytnwch ac uchelgais.

Bu perfformiadau cerddoriaeth byw gan un a gyrrhaeddodd rownd gyn-derfynol BGT ac enillydd diweddar “Perfformiwr y Flwyddyn” ar BBC Radio Cymru, sef Mared Williams a’r delynores o fri, Mared Emyr, oedd yn diddanu pawb yn ystod y noson, tra bod y mynychwyr wedi mwynhau canapes Cymreig a ddarparwyd gan Tidy Kitchen, Caerdydd, gan gynnwys caws o’r Fenni a Bara Brith traddodiadol.

Roedd y noson yn nodi lansiad cwmni newydd Mauve, sef Mauve Cymru, a daeth aelodau o gymuned Cymry Llundain ynghŷd i ddatblygu cysylltiadau a dathlu cyfleoedd Cymreig ar y llwyfan byd-eang.

Bydd lansiad Mauve Cymru yn cefnogi busnesau o unrhyw faint sydd am fynd â’u cynnyrch neu eu gwasanaethau i farchnadoedd rhyngwladol yn ogystal â helpu sefydliadau sydd am osod sylfeini ar gyfer busnes yng Nghymru.

Cewch y gwybodaeth diweddaraf am Mauve Cymru drwy ein dilyn ar draws ein llwyfannau cymdeithasol:  LinkedIn, Instagram, YouTube, a Twitter.

Os ydych yn fusnes Cymreig ac eisiau cymorth i ehangu dramor neu hyrwyddo eich busnes yn fyd-eang, cysylltwch yma.